TERMENI SI CONDIŢII DE ACCESARE A SERVICIILOR MEDICALE CMI SARBU MIHAELA-IONELA

TERMENI SI CONDIŢII DE ACCESARE A SERVICIILOR MEDICALE CMI SARBU MIHAELA-IONELA, care are următoarele date de contact:

Denumire completă: CMI SARBU MIHAELA-IONELA

Termenii şi Condiţiile de accesare respecta prevederile legislației în vigoare si prevederile contractelor încheiat cu parenerii de către CMI SARBU MIHAELA-IONELA. Termenii și condițiile CMI SARBU MIHAELA-IONELA respectă principiul egalităţii de tratament față de toţi pacienţii, bazat pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine sociala, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală, precum și condiţiile comerciale agreate prin contracte.

Menționăm că, în funcţie de evoluţia legislaţiei și a serviciilor pe care le oferim şi a locaţiilor în care oferim aceste servicii medicale, principiile și regulile specificate aici pot suferi modificări.

Orice un pacient care doreşte să beneficieze de servicii medicale în cadrul CMI SARBU MIHAELA-IONELA, este de acord să respecte aceste principii și reguli. Prin efectuarea programării, respectiv prin prezentarea şi acceptarea înregistrării în lista de pacienţi care s-au prezentat pentru efectuarea unui serviciu medical în cadrul clinicilor partenere ale CMI SARBU MIHAELA-IONELA, vă exprimaţi acordul pentru respectarea acestor termeni şi condiţii de accesare a serviciilor medicale.

I. DEFINIŢII

1. Acordul pacientului informat reprezintă consimţământul pacientului în vederea prestării serviciilor medicale, care are forma prevăzuta de OMS 1411/2016.

2. Contract reprezintă acordul de voinţă dintre Pacient şi CMI SARBU MIHAELA-IONELA, cu privire la prestarea serviciilor medicale, cuprinzând oferta comercială acceptată de pacient în mod expres prin semnătură olografa sau tacit, prin simpla programare si acceptare a serviciilor medicale.

3. Pacientul este persoana care utilizează Serviciile Medicale în cadrul CMI SARBU MIHAELA-IONELA.

4. Consultaţie reprezintă consultaţia care se desfăşoară cu prezenţa fizică a pacientului în cadrul clinicii partenere CMI SARBU MIHAELA-IONELA. Programările pentru acest tip de consultație se efectuează direct la clinica parteneră CMI SARBU MIHAELA-IONELA, conform regulilor si condițiilor impuse de aceasta.

5. Consultaţie online reprezintă consultaţia care se desfăşoară prin intermediul comunicărilor de tip e-mail, în baza unui schimb de mesaje între Pacient şi Dr. SARBU MIHAELA-IONELA sau prin intermediul unui apel telefonic/video, fără prezenţa fizică a pacientului în cadrul clinicii.

Consultațiile online pe domeniul reumatologie sunt efectuate de către Dna Dr. Mihaela Sarbu, medic specialist reumatolog si se realizează prin mesaj tip email sau prin video/telefon. Programarea se face după completarea formularului din cadrul paginii de Consultații online și procesarea plății.

Consultația prin email permite un maxim de 5 mesaje transmise între medic si pacient, în termen de 72 ore, cu termen de răspuns de maxim 24 de ore). Consultația prin video/telefon permite conversație de durată maximă de 20 de minute, iar programarea se face în maxim 72 ore.

În oricare dintre situațiile de mai sus, în cazul în care medicul va considera necesar, poate să păstreze deschisă consultația pentru un termen mai lung.

În cadrul conversației cu medicul puteți incărca fișiere de tip .pdf, .jpeg, .doc. Pentru acuratețea diagnosticului, aveți responsabilitatea de a vă exprima cât mai clar și de a furniza informațiile și documentele medicale complete pe care medicul le solicita.

6. Consultaţie online în regim de urgență reprezintă consultaţia medicală online programată în regim de urgență. În situațiile de urgență, consultațiile se fac numai prin variantă video/telefon în maxim 20 de minute și programările se fac în termen de maxim 6 ore.

7. Programarea efectuată online reprezintă programarea unei consultaţii medicale prin completarea formularului și pagina de consultații online a website-ului reumatolog-galati.ro. Programările efectuate online se validează doar pe baza plății efectuate în avans, prin una dintre variantele puse la dispoziție de către CMI SARBU MIHAELA-IONELA. Pacientul i se va comunica pe email data și ora la care va fi programat și este rugat să confirme primirea emailului și acceptarea intervalului orar ales.

8. Termeni şi conditii de accesare sunt toate dispoziţiile prevăzute în continuare care se aplică tuturor accesărilor de servicii medicale de către pacienţi în cadrul CMI SARBU MIHAELA-IONELA.

II. PRINCIPII APLICABILE TUTUROR PACIENŢILOR

1. Serviciile medicale pot fi accesate de către Pacienţi, de regulă, de luni până vineri, exclusiv în baza programărilor efectuate anterior, în funcţie de programul afişat, în condiţiile comunicate periodic de către CMI SARBU MIHAELA-IONELA, disponibile pe site-ul www.reumatolog-galati.ro .

2. CMI SARBU MIHAELA-IONELA poate modifica programul de consultaţii, având în vedere participările la evenimente ştiinţifice şi de pregătire profesională, fără a fi necesar acordul pacienţilor.

3. Accesarea serviciilor medicale online se efectuează pe bază de programare telefonica la numarul de telefon 0751514146, conform programului comunicat pe site-ul www. reumatolog-galati.ro precum şi prin programare online prin intermediul site-ului www.reumatolog-galati.ro, în condiţiile stabilite. Programarea telefonică nu exclude insă completarea formularului aflat pe website-ul www.reumatolog-galati.ro, care include date necesare pentru efectuarea consultației online.

4. Programările efectuate online se validează doar pe baza plății efectuate în avans. Aceasta asigură rezervarea intervalului orar ales de către medic. Plata efectuată este nerambursabilă, fiind responsabilitatea pacientului să contacteze medicul la data și ora rezervată. Programările efectuate online NU POT FI ANULATE. Programările online pot fi reprogramate o singură dată, în cazul intervenirii unor evenimente neprevăzute, la cererea pacientului sau a medicului, în limita datelor şi intervalelor orare libere, cu acordul ambelor părţi.

5. Transmiterea notificărilor, facturilor, corespondenţa purtată cu Pacientul de către CMI SARBU MIHAELA-IONELA, se va face la datele de contact menţionate în Contract / declarate pe alte canale şi înregistrate în sistemul informatic al CMI SARBU MIHAELA-IONELA, adresa care va fi actualizată în funcţie de declaraţiile Pacientului de la momentul accesării Serviciilor Medicale.

6. Comunicările de tip sms, e-mail, etc. fără a se limita la programările solicitate, informări privind rezultatele investigaţiilor efectuate sau eventuale resturi de plată înregistrate, informări privind procedurile operaţionale/sistemele CMI SARBU MIHAELA-IONELA, care au impact asupra modalităţii de desfăşurare a activităţii medicale, nu au caracter promoţional, scopul acestora fiind de a asigura o bună desfăşurare a serviciilor medicale solicitate de pacienţi.

7. În mod excepţional, programarea poate fi decalată, atunci când medicul acordă îngrijiri în cazuri prioritare din punct de vedere medical sau în cazuri care necesita o atenţie / supraveghere medicala sporită.

8. Pentru urgenţe medicale (urgenţa aşa cum este definită din punct de vedere medical – stare medicala sau chirurgicală, a cărei debut este brusc, şi care se manifestă prin simptome de o severitate suficientă, şi pentru care un medic prudent, care posedă cunoştinţe medicale şi care acţionează cu bună-credinţa şi în conformitate cu standardele medicale internaţionale, ar considera că în lipsa acordării atenţiei medicale imediate ar duce la insuficienţă fizică gravă sau deces), vă recomandăm să vă adresaţi celei mai apropiate unităţi medicale cu profil de urgenta. CMI SARBU MIHAELA-IONELA nu este autorizata ca Unitate de Primiri Urgente, aşa cum este definita de lege.

9. Accesul la serviciile medicale oferite de Reţeaua de Parteneri CMI SARBU MIHAELA-IONELA este limitat de disponibilitatea acestora şi se supune regulilor de accesare ale fiecăruia dintre Partenerii CMI SARBU MIHAELA-IONELA, Termenii si Condiţiile menţionate în prezenta nefiind aplicabile acestei situaţii.

III. REGULI APLICABILE TUTUROR PACIENŢILOR

1. Pacientul va respecta programul fără a putea face sesizări legate de faptul ca nu a primit servicii de consultatii reumatologie in afara intervalului orar in care a fost programat.

2. Pacientul va avea la indemana daca apeleaza la consultatie online sau asupra lui la momentul consultației fizice, în mod obligatoriu, un act de identitate și documentele medicale anterioare relevante (analize medicale, bilete de externare, scrisori medicale, protocoale ecografice, protocoale CT/IRM, ş.a).

3. Având în vedere ca in cazul consultaţiilor online este permis un schimb limitat de mesaje între pacient și medic, vă sfătuim să vă exprimați cât mai clar, să furnizați informații și documente medicale complete, medicul fiind singurul în măsură să aprecieze care sunt informațiile relevante în vederea  unui diagnostic complet. Pacientul îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea și caracterul complet al informației furnizate, medicul urmând a stabili conduită medicală în funcție de aceste informații.

4. Pacienţii înţeleg că informaţiile referitoare la serviciile medicale şi preţurile acestora, obţinute în urma programării telefonice sau pe site au doar scop informativ. Aceasta se va completa cu lista de preturi afişata în recepţiile partenerilor ai CMI SARBU MIHAELA-IONELA. În funcţie de specificul fiecărui caz medical si de serviciile medicale efectiv oferite preţul final poate fi unul diferit. În măsura în care se impune efectuarea și a altor servicii, suplimentar celor plătite, acestea se vor achita la finalul consultației.

5. La fiecare accesare a serviciilor medicale, CMI SARBU MIHAELA-IONELA actualizează datele Pacienţilor, în special numărul de telefon şi adresa de e-mail. Pacienţii străini sunt obligaţi sa comunice date de contact (adresă şi număr de telefon) de pe teritoriul României.

6. În cazul în care consideraţi că v-au fost încălcate drepturile vă rugăm să ne detaliaţi cazul dumneavoastră la adresa dr.sarbu@reumatolog-galati.ro, urmand ca, dupa investigarea cele relatate, sa primiți un răspuns scris în cel mai scurt timp cu putinţă

7. Pacienţii şi CMI SARBU MIHAELA-IONELA au obligaţia de a cunoaşte şi respecta dispoziţiile legale aplicabile, respectiv Legea 95/2006, Legea 46/2003 şi actele legislative conexe, Pacienţii neputând invoca în apărarea lor necunoaşterea legii.

8. CMI SARBU MIHAELA-IONELA îşi propune sa acorde servicii medicale la cele mai înalte standarde de calitate. În cazuri excepţionale, rezultatul serviciilor prestate de personalul medical al CMI SARBU MIHAELA-IONELA poate să difere de rezultatul dorit de Pacient. Vă reamintim că obligaţia medicală este o obligaţie de diligenţă, la nivelul actual de cunoştinţe, fiind imposibil să garantăm rezultatul serviciilor oferite. Întotdeauna pacientul are dreptul sa primească o a doua opinie medicală.